استانداردهای پیچ و مهره

 

استاندارد پیچ های با سر

 

استاندارد دین استاندارد ایزو        توضیحات          
Din-186   پیچ تی
316Din-   پیچ خروسکی
558Din- ISO-4018 پیچ شش گوش تمام رزوه
Din-580   پیچ قلاب دینام
603Din-   پیچ سر گرد اطاقی
604Din-   پیچ سر تخت خار دار
605Din-   پیچ سر تخت اطافی
607Din-   پیچ سر گرد خار دار
931Din- ISO-4014 پیچ شش گوش نیم رزوه
933Din- ISO-4017 پیچ شش گوش تمام رزوه
961Din-   پیچ شش گوش دنده ریز
Din-6914   پیچ شش گوش گل بزرگ
Din-6921   پیچ شش گوش فلنجی
Din-7990   پیچ و مهره شش گوش
Din-7992   پیچ تی سر بزرگ

 

 

استاندارد پیچ های آلن و پلاگ

 

استاندارد دین استاندارد ایزو         توضیحات          
Din-912 ISO-4762     پیچ آلن سر استوانه   
Din-6912   پیچ آلن سر کوتاه
Din-7991   پیچ آلن سرتخت
Din-7604    
Din-7984    
     

 

استاندارد مهره ها

 

استاندارد دین استاندارد ایزو       توضیحات      
Din-439   مهره باریک
Din-557   مهره چهارگوش
Din-582   مهره قلاب دینام
Din-798   مهره چهارگوش
Din-934   مهره شش گوش
Din-935   مهره چاکدار
Din-936   مهره باریک
Din-985   مهره کاسه نمدی
Din-1587   مهره سر بسته
Din-6915   مهره شش گوش گل بزرگ
Din-6923    

 

استاندارد واشر ها

 

استاندارد دین استاندارد ایزو       توضیحات      
Din-125 ISO-7089 واشر تخت
Din-126   واشر تخت
Din-127   واشر فنری
Din-128   واشر فنری موجی
Din-137   واشر موجی
Din-2093a   واشر بشقابی
Din-2093b   واشر بشقابی
Din-6796    
Din-6797    
Din-6913    
Din-6916 ISO-7416     واشر تخت فولادی     
Din-6917    
Din-7349    
Din-7697    
Din-7980    
Din-7989    
Din-9021    
Din-74361    

 

استاندارد خار ، پین 

 

استاندارد دین استاندارد ایزو          توضیحات       
Din-1a    
Din-7    
Din-94           پین چاکدار      
Din-124    
Din-302    
Din-660    
Din-661    
Din-662    
Din-983    
Din-1433    
Din-1476    
Din-1480    
Din-1481    
Din-2510    
Din-3570    
Din-6325    
Din-6885    
Din-6887    
Din-6888    
Din-7343    
Din-7344    
Din-7346    
     
     

 

استاندارد پیچ های ماشینی

 

استاندارد دین استاندارد ایزو          توضیحات      
Din-84   پیچ استوانه دو سو
Din-920    
Din-921    
Din-922    
Din-923    
Din-924    
Din-925    
Din-963    
Din-964    
Din-965    
Din-7504    
Din-7513    
Din-7516    
Din-7967    
Din-7971    
Din-7972    
Din-7973    
Din-7985    
Din-7995    
Din-7996    
Din-7997    
Din-8243    
     

 

استاندارد انکر بولت، راد، استاد بولت و پیچ های بی سر

 

استاندارد دین استاندارد ایزو          توضیحات      
Din-438   پیچ مغزی دو سو
Din-529   انکر بولت
Din-551   پیچ مغزی دو سو
Din-551   پیچ مغزی دو سو
Din-976    
     
     
     
     


آدرس دفتر : کارگر جنوبی (بالاتر از میدان قزوین) کوچه نورکامی،
پلاک 11، طبقه اول غربی

تلفن :  +98 21 5540 6944-45

فکس : 8247 5541  +98 21

همراه: 4348 437 912 98+

Telegram : @Super_Part

email : info@superpart.com

Copyright ©2022