جدول استاندارد و وزن پیچ | پیچ  آلن سر استوانه دین 912

 

پیچ آلن سر استوانه دین 912

پیچ آلن سر استوانه دین 912

پیچ آلن سر استوانه دین 912

پیچ آلن سر استوانه دین 912


آدرس دفتر : کارگر جنوبی (بالاتر از میدان قزوین) کوچه نورکامی،
پلاک 11، طبقه اول غربی

تلفن :  +98 21 5540 6944-45

فکس : 8247 5541  +98 21

همراه: 4348 437 912 98+

Telegram : @Super_Part

email : info@superpart.com

Copyright ©2023