8.8

گرید 8.8 به عنوان یک کلاس استحکام برای پیچ‌ها، مهره‌ها و قطعات اتصال فلزی استفاده می‌شود. این کلاس استحکام معمولاً بر روی محصولات فلزی مشخص شده است و نشان‌دهنده ویژگی‌های مکانیکی آنها می‌باشد.

اعداد در کلاس استحکام نشان‌دهنده دو خاصیت مهم هستند. اولین عدد نشان‌دهنده مقاومت به کشش (tensile strength) محصول در واحد نیوتن بر میلی‌متر مربع است. در مورد گرید 8.8، این عدد معمولاً برابر با 800 است.

دومین عدد که بین اعداد جدا شده است، نشان‌دهنده نسبت تحمل بار به مساحت مقطع محصول است. برای گرید 8.8، این عدد معمولاً برابر با 8 است.

بنابراین، گرید 8.8 به معنای محصولی با مقاومت به کشش 800 نیوتن بر میلی‌متر مربع و نسبت تحمل بار به مساحت مقطع 8 است. این استاندارد استفاده‌های گسترده‌ای در صنایع مختلف دارد، از جمله صنایع مکانیکی، خودروسازی و ساخت و ساز.

سبد خرید
پیمایش به بالا