10.9

گرید 10.9 نشان‌دهنده کلاس استحکام بسیار بالا برای پیچ‌ها، مهره‌ها و قطعات اتصال فلزی است. در این کلاس استحکام، عدد اول 10 نشان‌دهنده مقاومت به کشش محصول در واحد نیوتن بر میلی‌متر مربع است. عدد دوم 9 نیز نشان‌دهنده نسبت تحمل بار به مساحت مقطع محصول است.

بنابراین، گرید 10.9 به معنای محصولی با مقاومت به کشش بسیار بالا و نسبت تحمل بار به مساحت مقطع بالا است. این کلاس استحکام برای بارهای سنگین و کاربردهایی که نیاز به استحکام بیشتر دارند مناسب است.

استفاده از گرید 10.9 شایع است در صنایع ساختمانی، خودروسازی، ماشین آلات صنعتی، صنایع دریایی و دیگر کاربردهایی که نیاز به استحکام بسیار بالا و پیوستگی قوی در اتصالات فلزی دارند. این کلاس استحکام بزرگترین مقاومت و استحکام را در میان کلاس‌های استحکام فلزی فراهم می‌کند و معمولاً برای بارهای سنگین و شرایط سخت تحت فشار استفاده می‌شود.

سبد خرید
پیمایش به بالا