5.6

گرید 5.6 نشان‌دهنده کلاس استحکام متوسط برای پیچ‌ها، مهره‌ها و قطعات اتصال فلزی است. در این کلاس استحکام، عدد اول 5 نشان‌دهنده مقاومت به کشش محصول در واحد نیوتن بر میلی‌متر مربع است. عدد دوم 6 نیز نشان‌دهنده نسبت تحمل بار به مساحت مقطع محصول است.

بنابراین، گرید 5.6 به معنای محصولی با مقاومت به کشش متوسط و نسبت تحمل بار به مساحت مقطع متوسط است. این کلاس استحکام برای بارهای متوسط و کاربردهای عمومی مناسب است.

استفاده از گرید 5.6 معمولاً در صنایع ساختمانی، خودروسازی، مبلمان، صنعت کشاورزی و دیگر کاربردهایی که نیاز به استحکام متوسط در اتصالات فلزی دارند، رایج است. با این حال، در صورت نیاز به استحکام بیشتر یا در مواجهه با بارهای سنگین‌تر، می‌توان از کلاس استحکام بالاتری مانند گرید 8.8، گرید 10.9 یا گرید 12.9 استفاده کرد.

سبد خرید
پیمایش به بالا