8.8

گرید 8.8 نشان‌دهنده کلاس استحکام پیچ‌ها، مهره‌ها و قطعات اتصال فلزی است. در این کلاس استحکام، عدد اول 8 نشان‌دهنده مقاومت به کشش محصول در واحد نیوتن بر میلی‌متر مربع است. عدد دوم 8 نیز نشان‌دهنده نسبت تحمل بار به مساحت مقطع محصول است.

بنابراین، گرید 8.8 به معنای محصولی با مقاومت به کشش متوسط و نسبت تحمل بار به مساحت مقطع متوسط است. این کلاس استحکام برای بارهای متوسط و کاربردهای عمومی مناسب است.

معمولاً گرید 8.8 در صنایع ساختمانی، خودروسازی، ماشین آلات صنعتی و دیگر کاربردهای فنی و صنعتی استفاده می‌شود. با این حال، در صورت نیاز به استحکام بیشتر یا در مواجهه با بارهای سنگین‌تر، می‌توان از کلاس استحکام بالاتری مانند گرید 10.9 یا گرید 12.9 استفاده کرد.

سبد خرید
پیمایش به بالا